Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi
ISSN:
2687-4997
Contact Person Name:
osman orhan , Osman Orhan
Journal website:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuzal
24.02.2020.1594
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Uzaktan Algılama alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi :Temel Uzaktan Algılama Uygulamaları, RADAR/SAR/LIDAR, Hiperspektral uzaktan algılama, Görüntü sınıflandırma ve analiz yöntemleri, Radyometrik düzeltme için atmosferik modellemenin geliştirilmesi, Uzaktan algılama ve CBS yöntemlerinin entegrasyonu, Afet ve risk etkilerinin azaltılması için bilgi desteği: erken uyarı sistemleri, izleme, esneklik ve risk azaltma çalışmaları, Çevre kirliliği: değerlendirme ve etki çalışmaları, Yeryüzü Bilimi Uygulamaların ile uzaktan algılanmış girdilerin entegrasyonu, Sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımın korunması için tarım ürünlerinin büyümesinin çok boyutlu izlenmesi, İklim değişikliği çalışmaları, Çölleşme ve kuraklık çalışmaları, Su kalitesi çalışmaları ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır. Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.