Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi
ISSN:
2687-6094
Contact Person Name:
Ali Ulvi , Dr
Journal website:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mihad
29.03.2020.1633
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ Uluslararası indekslerde taranan Hakemli bir dergidir. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak İnsansız Hava Araçları alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi : İnsansız Hava Araçları ile ilgili yapılan, İHA Fotogrametrisi ve İHA ile uzaktan algılama, İHA Lidar ve uygulamaları, İHA ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, İHA ile Endüstriyel ölçmeler, İHA ile deformasyon ölçmeleri, İHA ile madencilik ölçmeleri, İHA ile Şehircilik ve ulaşım planları çalışmaları, İHA ile hassas tarım uygulamaları, İHA ile yapılan tüm multidisipliner çalışmalar ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi ARALIK ve HAZİRAN aylarında yılda iki kez yayınlanır. Dergimizde Tüm Yazarlar için ORCID ID numarası zorunludur. ORCID iD numaranızı https://orcid.org/register adresinden alabilirsiniz