Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
ISSN:
2149-7702
Contact Person Name:
Sedat Altıntaş , EKUAD
Journal website:
http://www.ekuad.com/
15.01.2018.1389
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
EKUAD dergisi 2015 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. EKUAD dergisi kuram ve uygulamalı akademik çalışmaları kapsamaktadır.