Submit your Journal to get ISRA:Journal-Impact-Factor (JIF)

Journal Information
Title of Journal:
Turkiye Lidar Dergisi
ISSN:
2717-6797
Contact Person Name:
Ali Ulvi , Dr
Journal website:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/melid
05.03.2020.1621
Indexed:
Date of Evaluation:
Valid up to:
ISRAJIF:
Rejected
Description:
Türkiye LİDAR Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak LİDAR alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye LİDAR Dergisi : Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama, İHA lazer tarama ve Lazer taramanın tüm mühendislik uygulamaları, 3B modelleme ve yeniden oluşturma, Nokta bulutu işleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme işlemleri, Havai Nirengi, 3B amaçlı veri tabanı modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır.Türkiye LİDAR Dergisi ARALIK ve HAZİRAN aylarında yılda iki kez yayınlanır. Dergimizde Tüm Yazarlar için ORCID ID numarası zorunludur. ORCID iD numaranızı https://orcid.org/register adresinden alabilirsiniz Türkiye LİDAR Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.